Basiscursus Duurzaam Bouwen (2 dagen)

Wil je leren over de belangrijkste basisprincipes, instrumenten en wetgeving over duurzaam bouwen en dit toepassen in je werkzaamheden? Volg dan de Basiscursus Duurzaam Bouwen. Tijdens deze cursus leer je hoe je duurzaam bouwen meetbaar en bespreekbaar maakt.

 

Wat ga je leren?

Tijdens deze basiscursus maak je kennis met de belangrijkste ontwikkelingen op gebieds- en gebouwniveau en leer je over de energie neutrale en circulair gebouwde omgeving. We gaan in op trends en de samenhang tussen de verschillende thema’s. Aan de hand van casussen pas je het geleerde toe in praktijksituaties.

 

 

Cursusinhoud

De eerste dag begint met een algemene inleiding in duurzaam bouwen en duurzaamheid. We bespreken voorbeelden op het gebied van duurzaam bouwen en waarom deze voorbeelden op belangrijke thema’s zoals energie en circulariteit toonaangevend zijn. In de middag gaan we in op de wet- en regelgeving in Nederland en Europa. We gaan in op vragen zoals: hoe maak je duurzaamheid bespreekbaar en welke ambities heb je? Wat is jouw rol in het vastgoedproces en hoe draag je bij aan verduurzaming?

De tweede dag start met een inleiding in duurzame stedenbouw. We gaan in op duurzaamheidsthema’s die spelen op gebiedsniveau, zoals hittestress, wateroverlast en droogte. We bespreken vragen zoals: wat is het beleid en wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor duurzame gebouwen? Tijdens deze cursus komt ook de praktijk van de energie- en warmtetransitie aan bod. De middag staat in het teken van duurzame gebouwen. Met een casus brengen we het geleerde in de praktijk. We bespreken welke dilemma’s je tegenkomt bij het werken aan een duurzamere gebouwde omgeving. Materiaalkeuzes, energiegebruik maar ook gezondheid en flexibiliteit zijn van belang.    

Voorkennis

Voor deze cursus heb je geen specifieke voorkennis nodig.  Deze cursus is geschikt voor professionals die basiskennis over duurzaam bouwen willen opdoen.

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven op loopafstand van het station van de betreffende plaats. Ruim voor de aanvang van de cursus ontvang je bericht over de exacte locatie van de cursus. Als cursist neem je een eigen laptop mee en het cursusmateriaal wordt digitaal verstrekt. Voor optimale uitwisseling nemen er over het algemeen minimaal 4 en maximaal 12 cursisten deel aan deze cursus.

Inschrijven

Je kunt je hierboven inschrijven voor de cursus duurzaam bouwen.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn € 1.398,- exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal. Lunch, koffie en thee is inbegrepen.

 

Heb je een vraag over de cursus? Neem dan hier per mail contact op met de cursuscoördinator Maertijne. Daarnaast kunnen vragen of opmerkingen worden verstuurd via de knop onder de cursusdata. Deze is alleen zichtbaar als je bent ingelogd in de portal.