GPR Gebouw Assessor + Examen (2 dagen)

Tijdens de GPR Gebouw Assessorcursus leer je in 1 dag hoe u GPR Gebouw-berekeningen controleert, valideert en hoe je een GPR Gebouw Certificaat aanvraagt. Hierna volgt binnen enkele weken een examen (inclusief).

Cursusinhoud

Waarom GPR Gebouw Assessor worden?

Om een goede kwaliteit te borgen, is het niet toegestaan om voor dezelfde opdrachtgever als GPR Gebouw Expert én als Assessor tegelijk te fungeren. Bij een aanvraag voor MIA\Vamil moet de betreffende GPR Gebouw-berekening te allen tijde door een GPR Gebouw Expert én een GPR Gebouw Assessor worden gecontroleerd. Ook in dit geval mogen de GPR Gebouw Expert en de GPR Gebouw Assessor niet dezelfde persoon zijn. Ook mogen de Expert en de Assessor die dezelfde berekening controleren niet in dienst zijn bij dezelfde organisatie. 

Als GPR Gebouw Assessor biedt je daarom meerwaarde aan je klanten en speel je in op de behoefte van de markt om duurzaamheid officieel aan te tonen. GPR Gebouw Assessoren zijn uiteraard ook gerechtigd GPR Gebouw Certificaten aan te vragen en uit te reiken.

Gedragsregels en kwaliteitsborging

Alle GPR Gebouw Assessoren houden zich aan duidelijke gedragsregels. De Gedragscode GPR Gebouw Assessor schept een gemeenschappelijk basis voor het integer en deskundig valideren van GPR Gebouw-berekeningen. Afspraken over de kwaliteit van berekeningen zijn vastgelegd in de procedure voor Kwaliteitsborging GPR Gebouw-berekening.

GPR Gebouw Assessor worden?

Voorwaarde om GPR Gebouw Assessor te worden, is het volgen van de opleiding tot GPR Gebouw Expert. De GPR Gebouw Expert-cursussen vinden regelmatig plaats in Utrecht en in Eindhoven. Ben je eenmaal GPR Gebouw Expert, kun je tijdens een intensieve 1-daagse cursus worden opgeleid tot GPR Gebouw Assessor. Hierna neem je al dan niet nog het examen af om het predicaat Assessor te ontvangen.

Inhoud examen

  • Het examen bestaat uit het beantwoorden van open vragen aan de hand van een casus. Je schrijft in een begeleidende motivatie wat je bevindingen zijn. Via email ontvang je een uitnodiging voor het casus-gebouw, waarbinnen je vervolgens de berekening kunt controleren.
  • Het examen moet binnen een week na het verstrekken van de gegevens zijn afgerond.
  • Je kunt het examen op je eigen werkplek maken.

Geslaagd?

  • Je bent geslaagd voor het examen als je minimaal een voldoende hebt behaald.
  • Bij het niet behalen van een voldoende heb je recht op één kosteloze herkansing.
  • Bij het expertcertificaat hoort de Gedragscode GPR Gebouw Assessor. De Gedragscode dient aanvaard en ondertekent te worden om erkend te worden als GPR Gebouw Assessor.
  • GPR Gebouw Assessoren krijgen een aparte vermelding op de GPR Gebouw-website. Tevens ontvangen zij een partnerlogo dat zij bij voorbeeld kunnen gebruiken op de eigen website.

Kosten

€ 1.598,- exclusief BTW. Inclusief examen.

 

Voor het insturen van vragen of opmerkingen staat onder de cursusdata een knop. Zie je deze knop niet dan ben je nog niet ingelogd op onze portal. Log in om de knop weer te geven of klik hier om een mail te sturen.