GPR Gebouw Expertcursus (2.5 dag)

Wil je leren om op een toegankelijke manier de duurzaamheid van een gebouw te bepalen of om een integraal advies te geven over duurzame bouwprojecten? Volg dan de GPR Gebouw Expertcursus.

Cursusinhoud

Tijdens deze cursus geeft een ervaren GPR Gebouw expert een uitgebreide toelichting op de werking van het instrument aan de hand van de vijf hoofdthema’s van GPR Gebouw. Naast het bespreken van de theoretische achtergrond, gebruikte principes en werkwijzen helpen concrete oefeningen tijdens de cursus om het geleerde in de praktijk te brengen. Hoe vul je de berekening in, hoe komt een GPR-score tot stand en hoe verhoudt deze score zich bijvoorbeeld tot de eisen in het Bouwbesluit? Je leert hoe je berekeningen maakt voor verschillende gebouwfuncties, voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Daarnaast laten we zien waar extra toelichtingen te vinden zijn over alle in GPR Gebouw opgenomen maatregelen, zoals handleidingen en downloads. We bespreken hoe de verschillende rekenhulpmiddelen van GPR Gebouw gebruikt kunnen worden. Na afloop kun je een complex project correct invoeren, heb je inzicht in de relaties tussen de thema’s, kun je vragen over GPR-berekeningen beantwoorden en heb je kennis over de mogelijkheden voor optimalisatie van een ontwerp of bestaand gebouw. De cursus bestaat uit de vijf verschillende modules van GPR Gebouw: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

De modules energie en milieu

Tijdens deze cursus worden de modules energie en milieu uitgebreid besproken. Aan de hand van de resultaten van een NTA 8800 berekening (energie - BENG) bespreken we hoe je de juiste invoer bepaalt voor de GPR Gebouw energie-module. Naast BENG kijken we naar aanvullende energiemaatregelen en we geven op basis van de invoer een indicatie van de gerealiseerde CO2-reductie. Voor milieu is de MPG een van de belangrijke indicatoren. We behandelen de bepalingsmethode, de Nationale Milieudatabase en het begrip levensduur van een gebouw. Daarnaast leer je over het effect van het toepassen van circulair materiaalgebruik en hoe het CO2 budget als gevolg van materiaal- en energiekeuzes (GWP, ParisProof) in de berekening is af te lezen.

De modules gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde

Tijdens de module gezondheid krijg je inzicht in hoe het gebouw een gezonde woon- of werkomgeving biedt; niet te warm in de zomer en niet te houd in de winter. Tijdens de module gebruikskwaliteit leer je onder andere over de toegankelijkheid en veiligheid van een gebouw en hoe het gebouw functioneel klopt. Tijdens de module toekomstwaarde bespreken we hoe makkelijk een gebouw kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Je leert hoe het aansluit op bestaande regelingen en richtlijnen, zoals Woonkeur, handboek Toegankelijkheid en het politiekeurmerk Veilig Wonen.

Proces en borging van kwaliteit

Het vraag deskundigheid om binnen GPR Gebouw op een juiste wijze te komen tot een betrouwbaar resultaat. Deze bouwt de GPR Expert op door opleiding en ervaring. De cursus wordt afgesloten met voorbereiding op het examen. Het examen is de toelatingstest om GPR Expert te worden. Daarna is er een jaarlijkse terugkomdag om op kennisniveau te blijven. W/E adviseurs werkt met een gedragscode voor de GPR Gebouw Expert.

Voorkennis

Voor de GPR Gebouw Expertcursus is voldoende ervaring vereist. Voldoende ervaring is persoonsafhankelijk, maar het is wenselijk als je minimaal vijf GPR-berekeningen hebt gemaakt.

Praktische informatie

De GPR Gebouw Expertcursus bestaat uit twee cursusdagen. Tussen de eerste en tweede cursusdag is er een digitale inloopochtend. Deze inloopochtend heeft als doel eventuele vragen te beantwoorden, extra te oefenen en om de lesstof na te bespreken.

De cursus wordt gegeven op loopafstand van het station van de betreffende plaats. Voor de aanvang van de cursus ontvang je bericht over de exacte locatie van de cursus. Als cursist neem je een eigen laptop mee en het cursusmateriaal wordt digitaal verstrekt. Voor optimale uitwisseling nemen er over het algemeen maximaal 12 cursisten deel aan deze cursus. Je kunt je hierboven aanmelden voor deze cursus.

Voor een uitgebreide toelichting op deze cursus download je de Studiehandleiding GPR Gebouw Expertcursus.

Inschrijven GPR Gebouw Expert cursus

Je kunt je hierboven inschrijven voor de Cursus GPR Gebouw Expert.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse cursus met inloopmoment zijn € 2.250,- exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal. Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

 

Heb je een vraag over de cursus? Neem dan hier per mail contact op met de cursuscoördinator Maertijne Verweij. Daarnaast kunnen vragen of opmerkingen worden verstuurd via de knop onder de cursusdata. Deze is alleen zichtbaar als je bent ingelogd in de portal.